Undervisning, foredrag, artikler

Jeg kan bookes til både foredrag og undervisning og har især beskæftiget mig med følgende emner:

  • Tilknytningsmønstre og deres samspil i parforhold, i en social verden, samt hvordan de bedst kan mødes terapeutisk både for den individuelle klient og for par.
  • Tilknytning og selvregulering som underlæggende angst, depression, stress og personlighedsforstyrrelser.
  • Selvregulering og bottom-up interventioner i terapi, i et Neurosekventielt perspektiv (Perry, B.D).
  • Mentalisering i relationer, samt hvornår der egentlig er adgang til mentaliseringen.
  • Hjernens og nervesystemets tilstandsbillede ved stress og traumatisering (Perry, B.D).
  • Detrelationelle traume baseret på det Neuroaffektive perspektiv (Hart, S).