Om mig

Charlotte Bertelsen - Psykolog

Som psykolog og psykoterapeut glædes og berøres jeg, når der sker positive forandringer, forvandlinger og ændringer hos mine klienter, og det er netop det, der driver og engagerer mig i mit terapeutiske arbejde. Jeg motiveres af den terapeutiske relation og er dedikeret omkring mit arbejde, fordi jeg så mange gange har set den udvikling som terapi skaber.

Jeg har erfaring i terapeutiske sammenhænge fra egen psykolog praksis, Universitetsklinikken AAU,  her i blandt med unge som er vokset op med misbrugsproblematikker i familien, og rådgivning i forbindelse med relationelle, sociale og biologiske senfølger efter seksuelle overgreb fra Center for Seksuelt Misbrugte. Jeg har især arbejdet med udfordringer forbundet med usikker tilknytning, relationel traumatisering, chok traume, selvregulering, mentalisering, lavt selvværd, ensomhed og isolation, angst, depression, og sorg.  Jeg er desuden som Psykolog efteruddannet i det, der hedder N.A.R.M (Neuroaffektiv Relationel Metode) v/Laurence Heller som er rettet mod udviklingstraumer, eller det relationelle traume. Denne terapeutiske retning er kendetegnet ved at være ressourceorienteret, og ikke symptom fokuseret, ligesom den følger nervesystemets svingninger og behov for, at finde balance både kropsligt og psykisk.

Jeg tror, at mennesker formes i høj grad af kvaliteten af de omsorgsrelationer, de har haft. Som terapeut og menneske er jeg kendetegnet ved at være bevidst nærværende og kontaktfuld, og er derfor god til at skabe en tryg terapeutisk relation. Jeg har en fin indføling og fornemmelse for dit tempo, parathed og dine ressourcer.

Jeg er optaget af det Neuroaffektive og Neurosekventielle paradigme og hvordan denne viden kan omsættes til at forstå og behandle mennesker, som af forskellige grunde i deres opvækst ikke er blevet rummet, reguleret, spejlet, set og hørt som sig selv og derfor har brug for fokuseret hjælp til udvikling gennem dyadisk regulering, og på at finde og mærke deres ressourcer (Hart, S; Perry, B.D).

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, har tavshedspligt og arbejder på baggrund af Etiske retningslinjer for Nordiske Psykologer.

Jeg modtager supervision af autoriserede psykologer, og er løbende i gang med terapeutisk videreuddannelse og kurser.

Uddannelse

 • 2016-2018 Efteruddannelse som certificeret N.A.R.M terapeut i den Neuraffektive Relationelle Metode v/Laurence Heller
 • 2016 Cand. Psych. Psykolog Aalborg Universitet med speciale i klinisk psykologi
 • 2004-2009 Psykoterapeut- 4-årig uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut i København. Baseret på en oplevelsesorienteret, klientcentreret og eksistentiel psykoterapi, samt oplevelsesorienteret familieterapi

Erfaring

 • Erfaring med mentaliseringsbaseret og psykodynamisk terapi med voksne fra længerevarende forløb.
 • Terapeutisk erfaring med og viden om behandling af usikre tilknytningsmønstre og selvreguleringsvanskeligheder hos voksne
 • Erfaring med borderline organisering og høj arousal
 • Erfaring med angst
 • Indgående kendskab til nervesystemets og hjernens tilstandsbillede ved stress og traumatisering
 • Terapeutisk erfaring med unge der er vokset op i misbrugsfamilier
 • Erfaring med individuel terapi
 • Gruppe supervision og kollegial refleksion
 • Engageret underviser og formidler, erfaring med præsentationer
 • Krisereaktioner, stress, angst, depression
 • Andre temaer eksempelvis: Selvværd, eksistentielle livskriser, konflikter, tab, sorg og adskillelsestemaer
 • Erfaring med oplevelsesorienteret, klientcentreret og eksistentiel terapi fra længerevarende forløb med voksne klienter