Hvad vil det sige at gå i terapi

Giv dig selv tid til udvikling og vær tålmodig i terapi-forløbet

For mange mennesker kan det være en udfordring at gå i gang med et terapi forløb, og måske kan det opleves som grænseoverskridende at skulle åbne sig overfor et andet menneske, man aldrig har mødt før. Måske slår man sig selv oven i hovedet for at have brug for terapi, eller at man er kommet til det punkt hvor man er nødt til at gøre noget for at få det bedre. Det er dog ofte sådan, at ud af de kriser der opstår gennem livet, omformer og forvandler man sig som menneske og nye muligheder viser sig. Det kan også være, at man kommer i kontakt med andre sider af sig selv som føles mere autentiske. Ligesom de forandringer, der følger med et terapiforløb, kan være forløsende, befriende og afklarende.

Den terapeutiske relation bygges op gennem god kontakt, en oplevelse af at føle sig set og hørt, samt en god portion tålmodighed. Over tid har det terapeutiske rum en evne til at være helende for klienten, fordi at man som klient får fat i sin egen evne til selvheling, og også får kontakt med sine unikke ressourcer. Der er forløb som er afklarende, og forandrende efter 3-5 samtaler, men det kan være en rigtig god ide, at være tålmodig og se, at du får endnu mere ud af det, hvis du giver dig selv tid til at udvikle dig over tid. Forandringer tager tid, og der kan i begyndelsen også være en oplevelse af et forsvar mod at mærke noget af det, som man måske har brugt et helt liv på at holde væk. Derfor er det heller ikke realistisk at tro, at forandringer kan ske på et par uger, hvis dit mål er noget, som har været et tema for dig gennem livet frem til nu. Derfor tager terapi tid, og det kræver et stykke arbejde og en beslutning, men det behøver ikke at tage flere år. Ofte vil det være en god ide at mødes hver 14 dag og andre gange kan der være brug for en gang om ugen.

 

Dit mål eller fokusfor terapien bygges op omkring dit ”Hearts Desire”

Det er vigtigt, at vi sammen skaber et konkret mål eller fokus for din terapi, som bygges op omkring dit ”Hearts Desire”.  Det vil sige, at du forbinder dig med et billede af hvad der ville ske i dit liv, hvis det blev som du rigtigt godt kunne tænke dig det skulle være, i forbindelse med et bestemt livstema. Det er mere konkret at arbejde med sin angst i forhold til at sætte grænser, eller i forhold til at balance sig på en måde, der er god for en, når det gælder nærhed og afstand til andre mennesker. Eller at komme igennem sin livskrise ved at øge sin kontakt med andre mennesker og finde frem hvad man kan gøre eller har brug for at komme ud af sin oplevelse af ensomhed. Det er dig, der sætter målet og sammen arbejder vi på, at give mening til det, du føler og oplever.

Dit mål eller din fokus kan ændre sig undervejs, men sammen skaber vi refleksion i forhold til dit tema, ligesom en oplevelse af ressourcerne i dit liv altid er beroligende og selvregulerende.

 

Hvis der er noget du oplever i terapien som svært, så sig det endelig

Det kan være at du oplever, at noget af det, der blev sagt i terapien, har sat nogle følelser i gang, at du f. eks bliver irriteret på psykologen eller føler dig misforstået, eller ikke set. Hvorfor i al verden har psykologen ikke set det eller italesat det? Det kan være, at psykologen ikke har været opmærksom og afstemt med alt det, der foregik i det øjeblik. Derfor er det en god ide at få det sagt. Selv om de fleste klienter måske har et ønske om at være ”pæne” og ”gode” klienter, så kan det alligevel være forløsende at sætte ord på din oplevelse og blive mødt i det. Erfaringer med det som kaldes alliancebrud kan blive vejen til en god udvikling og et vendepunkt i terapien, ligesom du lærer at sige det, som det er, og at det ikke er farligt at gøre det.

 

Lad være med at være den ”gode klient”

Det er normalt som menneske, at forsøge på at tilpasse sig ved at fremstille de bedste sider af sig selv og måske ubevidst ønske at forøge anerkendelsen eller accepten fra andre. I terapien er det dog sådan, at hvis du holder de følelser, oplevelser og sider af dig selv tilbage, eller er bange for dine egne følelser, vil det forhindre fremskridt og udvikling. I det terapeutiske rum gælder det derfor om, at være modig og sige det præcis, som du føler og oplever det, og sammen undersøger vi det på en anerkendende og accepterende måde, der er meningsskabende for dig. På denne måde får du korrigerende oplevelser af, at de sider af dig selv, som du troede var forkerte, eller uacceptable, faktisk overhovedet ikke er det. Dette kan du tage med dig ud i livet i en anden relationel sammenhæng, og  det kan give dig større rummelighed i forhold til dig selv og dine egne følelser.

 

I terapien kan du være dig selv

Det terapeutiske rum er et sted, hvor du kan øve dig i at mærke dig selv og det, som du rent faktisk føler af glæde, sorg, vrede eller andet. Dette gøres bedst i små doser i et stille og roligt tempo. Over tid kan du udvikle større rummelighed og udholdenhed i forhold til egne og andres følelser, ligesom du kan få skabt indre sammenhæng i hvad dine reaktioner betyder eller hvor de stammer fra. Det, du oplever og øver dig i terapien, kan betyde at du kommer i kontakt med dig selv og måske finder det nemmere at lade andre komme tæt på dig. Terapi handler derfor ikke kun om at snakke og forstå, men i lige så høj grad om at mærke og opleve det, som du måske har holdt tilbage gennem livet af forskellige grunde. Men igen så sker denne proces gradvist på en tryg og integreret måde, sådan at trygheden følger med. Du kan også øve dig i at sætte grænser, eller andet som du kan tage med dig ud af det terapeutiske rum, og ind i dit liv til hverdag.

 

Somme tider kan terapien udfordre

Terapien kan også være en udfordring, fordi du kommer i kontakt med det, du ikke har mærket, eller det, som du ikke har villet se på. Somme tider kan udvikling gøre, at du i perioder bliver mere ked af det, men som regel vil der over tid komme en oplevelse af større ro og heling. Når terapien udfordrer, er du måske inde i en god udvikling på den lange bane.