Oplevelsesorienteret og klientcentreret terapi

True empathy is always free of any evaluative or diagnostic quality. This comes across to the recipient with some surprise. “If I am not being judged, perhaps I am not so evil or abnormal as I have thought. – Carl R. Rogers

Oplevelsesorienteret og klientcentreret terapi handler om at komme tilbage til sig selv, til det man i virkeligheden føler, uden at skulle spille en bestemt rolle for at passe ind eller leve op til andres forventninger. Måske har du oplevet som barn, ung eller voksen, at skulle give udtryk for følelser, meninger og være på en måde, der ikke var i overensstemmelse med dit ægte dig, og prisen har været, at du har mistet dig selv, eller at du ikke ved hvem du selv er.

Oplevelsesorienteret og klientcentreret terapi går gennem en spejlende, støttende og accepterende genopdagelse af dig selv, som kan føre til, at du bliver mere tro mod dig selv og dine nærmeste. Andre omkring dig vil mærke en bedring af kontakten, fordi du er dig og ikke er på overarbejde for at bevare en relation eller opretholde status quo. Over tid kan det betyde at angst reduceres, fordi du er i kontakt med det, som er, og at du finder modet til at aktualisere det, som du brænder for i dit liv.