Mentaliseringsbaseret terapi

Psykoterapeuter tilbyder hjælp gennem sproget til mennesker, der har brug for hjælp, og terapeuten holder herigennem klientens sind i deres eget sind. – Peter Fonagy

Mentalisering handler om at kunne se sig selv udefra og andre mennesker indefra, og er baseret på et fint udviklet samspil mellem empati, følelser og bevidst refleksion. Vores menneskelige evner til at aflæse nonverbale signaler og kropsudtryk, at kunne føle med den anden og samtidigt forstå bagvedliggende adfærd, handlinger og motivation, lægger til grund for mentaliseringsevnen. Samtidigt er det også evnen til at kunne regulere og berolige os selv, fordi, når tænkningen tages i brug, beroliges vi, og følelserne har mindre tag i os.

I Mentaliseringsbaseret terapi arbejdes der på en støttende, spejlende og undersøgende måde med at forstå samspillet mellem følelser og tanker i bestemte situationer med andre mennesker, hvor noget specifikt måske opleves som ubærligt eller uforståeligt. Over tid styrkes rummeligheden overfor egne følelser og forståelsen for en selv og andre, og nære relationer kan på denne måde vokse sig mere solide. Der kan også komme større ro og tryghed i ens eget system, og mindre sårbarhed overfor stress, forbundet med evnen til at kunne berolige sig selv og være i kontakt med egne ressourcer.