Psykodynamisk terapi

Indre anerkendelse drejer sig om at se og værdsætte det menneske, som den anden er, og hvad han eller hun oplever i sit inderste … Det handler ikke om ydre præstation eller ros. – Anne-Lise Løvlie Schibbye

I psykodynamisk terapi undersøges det i en støttende, anerkendende og tryg atmosfære hvordan kvaliteten af de tidlige omsorgsrelationer har påvirket en som voksen, og hvordan dette har en effekt på relationer og samspil i voksenlivet, samt i ens eget forhold til følelser og behov. Hvis man ikke er blevet rummet, spejlet, set og hørt som sig selv i opvæksten, kan det f. eks være svært at forvalte sit behov for nærhed, eller være tydelig i forhold til at sætte sunde grænser. Det kan også være, at følelser opleves som overvældende eller fremmede, og tanker kan blive selvdestruktive eller urealistiske.

Angst, depression og lavt selvværd kan ofte stamme fra tidlige omsorgs- og udviklingsbehov, der ikke er blevet mødt, og som betyder, at man udvikler forsvarsmekanismer for ikke at være i kontakt med sig selv eller andre. Uanset hvad, så er det terapeutiske rum et sted, hvor man kan hele op og udvikle sig. Terapien fungerer derfor som et væksthus, hvor målet er, at man kommer hjem til sig selv igen og oplever forbedringer i ens livskvalitet. Der arbejdes nøje afstemt efter din parathed og behov i små skridt, hvor din udvikling kan integreres over tid.