Neuroaffektiv udviklingspsykologi

At føle sig set af en anden, eller blive ”limbisk kendt”, er første skridt i en følelsesmæssig helingsproces og i en forandring af ens oplevelsesverden – Susan Hart

Susan Hart er den første i Danmark til at beskæftige sig med og beskrive Neuroaffektiv udviklingspsykologi, som forstår udvikling set på baggrund af en psykodynamisk, tilknytningsteoretisk, og neurovidenskabelig tilgang. Det neuroaffektiv perspektiv betoner, at barnet udvikler sine evner til selvregulering af hjernen og nervesystemet i samspil med sensitive voksne, der regulerer barnets arousal-niveau gennem spejlings og samspilsprocesser (Susan Hart). Derfor er barnet afhængig af at lære følelsesmæssig afstemning gennem relationel samhørighed, da det opbygger hjernens og nervesystemets evne til selvberoligelse, ressourcefokus og til at falde til ro (ibid.).

Psykoterapi handler på mange måder om at fortsætte, hvor udviklingen ikke slog til, og udfordringer med selvregulering kan stå i vejen for oplevet ro, udvikling, og udfoldelse. Psykoterapi, der er neuroaffektiv inspireret, integrerer sansemæssige, følelsesmæssige og kognitive processer, og fokuserer på interventioner, der er regulerende, beroligende og ressourceopbyggende for den enkelte med respekt for parathed, modtagelighed og aktuelle behov.