Hvordan arbejder jeg terapeutisk?

At føle sig set af en anden, eller blive “limbisk kendt”, er første skridt i en følelsesmæssig helingsproces og i en forandring af ens oplevelsesverden – Susan Hart

Når du kommer i terapi hos mig er det vigtigt for mig, at du føler dig tryg, og har en fornemmelse af, at jeg er med dig og dine oplevelser fra det første øjeblik du oplever kontakten. Det er bl.a. gennem spejling og nonverbal interaktion, at mennesker oplever en følelsesmæssig genkendelse og resonans. Dette er et af mine fokuspunkter i mit terapeutiske arbejde med speciale i NARM terapi. Jeg arbejder respektfuld og nænsomt i forhold til din parathed på flere forskellige kanaler, som er almenmenneskelige oplevelses- og udtrykskanaler, såsom følelser, tanker og kropslig opmærksomhed. Samt ikke mindst samspillet mellem dem, som over tid kan virke beroligende og afklarende for dig. Jeg tager udgangspunkt i hvad du helt præcist har brug for hjælp til lige nu, samt tager højde for din specielle situation og din baggrund.

Følelser:

Følelser kan opleves på mangfoldige måder, og uanset hvordan de mærkes er de budbringere om vores indre tilstand, og beretter om samspillet med vores nærmeste, og de giver et klart vidnesbyrd om hvordan vi har det i en relation eller i et miljø. Følelser hænger også sammen med menneskelig motivation og indgår subtilt i kontakten og kommunikationen med andre. Når følelser deles med en rummelig og anerkendende anden, sker der en helende proces, og over tid er det muligt at føle sig mere tryg ved det, man mærker, og forstå meningen og sammenhængen med tankeprocesser.

Tanker:

Det er beroligende og tryghedsskabende at forstå, hvorfor vi handler, føler eller har det, som vi har det. Det er muligt at udvikle sig gennem refleksion i samspil med en lyttende og beroligende anden, og at forudsige bestemte og typiske situationer for derved at begynde at forstå, hvad der sætter en reaktion i gang, eller hvad der mon gik forud for den. Gennem refleksion er det muligt at falde til ro, at forstå sin partner, sit barn eller sin kollega på en ny måde og at planlægge og handle mere omsorgsfuldt for den anden eller en selv, og på den måde få adgang til iboende ressourcer.

Kroppen/ressourcer:

Mange mennesker har på grund af en kultur med overvejende fokus på følelser og tanker glemt at have kontakt til kroppen, og er afskåret fra opmærksomhed på sensoriske fornemmelser. Ved at udforske sansefornemmelser omkring noget, som opleves som rart og behageligt i kroppen, er det muligt at opbygge en regulerende modvægt til f. eks stress, angst, depression eller lavt selvværd. Kroppen fungerer som en regulering af vores indre tilstand og et reservoir af ressourcer. Jeg arbejder nu med fokus på ressourcer og behagelige tilstande i kroppen, som bygges nænsomt op i dialogen.

Oplevelsen af ligevægt, som mærkes i de indre organer og i dit indre miljø er en god og helsebringende oplevelse. Det vil sige baggrundsfornemmelse af, at man har en tryg base i sin egen organisme…– Peter Levine

 

Kontrakten

Når du kommer til den allerførste session, arbejder vi sammen på at skabe det, der hedder kontrakten i NARM terapi (Den Neuroaffektive Relationelle model). Dette er dels for, at få afklaret hvad der har bragt dig i terapi, og dels for at finde frem til, hvad du virkelig ønsker, at få ud af terapien (Heller, L & Lapierre, A, 2012).

Dette er et vigtigt udgangspunkt, og sammen arbejder vi på at tydeliggøre dit ”hearts-desire”, som er din intention med at opsøge terapi. På denne måde forbinder du dig med det, som du virkelig ønsker for dig selv. Dit ”hearts-desire” er samtidigt også den centrale drivkraft og ressource, som bringer dig i den retning du gerne vil, uanset hvad du ønsker for dig selv i dit liv.

Kontrakten er noget af det, som skaber et trygt rum i terapien, hvor vi har fokus på de temaer, som du har valgt at arbejde med. Kontrakten gør det også nemmere, at skabe et refleksivt rum, når du specifikt ved hvilket tema du vil arbejde med i din relation til dig selv. Ligesom det gør det muligt at finde frem til, hvad der driver eller vedligeholder problemstillingerne i dit liv. Kontrakten er også medvirkende til, at vi altid kan finde tilbage til sporet for hvad det var du ønskede, og på denne måde bliver der hele tiden holdt et klart fokus.

I N. A. R. M terapi er det dog ikke udelukkende symptomerne fra f. eks angst eller depression, der er i fokus, men i endnu højere grad de dybere tilstande i nervesystemet som skaber angsten og depressionen, som der arbejdes med. Der arbejdes derfor med selvregulering, selvbillede og gamle identifikationer der driver og vedligeholder symptomerne, sådan at en dybere og varig heling kan opnås.

Lettelse og symptombedring kommer  over tid, efterhånden som der arbejdes med selvreguleringen og de gamle identifikationer af f. eks selvkritik, forkerthedsfølelse, overansvar eller hvad det nu måtte være for dig.  I N.A.R.M terapi fokuseres der ikke så meget på at du ændrer den du er, men mere på hvordan du er i din relation til dig selv og hvordan du behandler dig selv.

Centralt i N.A.R.M er at gennem fokus på ressourcerne styrkes oplevelsen af at kunne mestre sin situation, i stedet for at være underlagt gamle oplevelser fra opvæksten. Dette er fordi at det belastende kredsløb i hjernen og nervesystemet som ved f. eks angst og depression og nervesystemet, så at sige afbrydes gennem en her og nu kontakt med ressourcer i dit liv (ibid).