Depression

Vi oplever som mennesker mange forskellige følelser, og vores evne til at opleve dem strækker sig over et bredt spektrum lige fra lykke, glæde, og håb til nedtrykthed og sorg. Det er helt almindeligt og naturligt at opleve nedtrykthed og perioder i livet hvor man kan være ked af det. Når vi taler om depression som en lidelse og en tilstand, så adskiller det sig imidlertid og er derfor anderledes end de perioder, hvor man kan være mere trist og ked af det, end man plejer at være. Når man har en depression, så oplever de fleste en nedtrykthed der varer ved, ligesom der kan være en manglende interesse og energi over en længere periode, eller det kan være, at evnen til at føle glæde er fraværende.

En depression kan også opleves som om, at overskuddet kan være påvirket på en førhen ukendt måde, sådan at hverdagsaktiviteter bliver uoverskuelige, og det at komme ud af sengen, gøre rent, eller tage på arbejde pludselig kan opleves som uoverkommeligt. Når man har en depression, så kan hverdagen føles som om man skal fuldføre et helt maratonløb. Ligesom at tankemønstreret er anderledes og der kan være en tendens til at ruminere over bekymringer, og alt det som er svært i eller negativt i livet. Ifølge Psykiatrifonden oplever ca. 300.000 danskere årligt depression.

Hvilke symptomer ses ved en depression?

Typiske tegn på en depression er:

 • Tristhed
 • Tab af lyst og interesse
 • Nedsat energi og manglende kræfter
 • Meningsløshed
 • Skyldfølelse
 • Isolation
 • Søvnproblemer
 • Øget søvnbehov
 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • Ændrede spisevaner og -mønster
 • Selvmordstanker

Hvad kan være med til at udløse en depression?

Der kan være mange forskellige og individuelle årsager til denne tilstand. Nogle mennesker er mere genetisk tilbøjelige til at få en depression end andre. For andre kan en depression være udløst af oplevelser fra opvæksten, der måske berøres på ny i voksenlivet; det kan også opstå i forbindelse med alvorlig fysisk sygdom, eller det kan være udløst af nærståendes dødsfald. En depression kan også  opstå på baggrund af ændringer eller kriser i livet som en skilsmisse, flytning, fyring, barsel. Eller stress over en længere periode. Årsagerne til, at vi som mennesker får en depression, kan være mange og forskellige, ligesom en depression kan samtidig også opleves forskelligt.

NARM Terapi for depression

Det er almindeligt at man i behandlingen ser på de begivenheder, der er gået forud og hvordan man oplever det miljø, eller måske de relationer man er i p.t. I et NARM perspektiv på depression vil man især arbejde terapeutisk med den skyldfølelse og de selvbebrejdelser, der ganske ofte opleves som en del af depressionen. Der tages udgangspunkt i hvordan du forstår din depression og sammen skaber vi en kontrakt for dit terapi forløb.

I NARM terapien for depression er der fokus på at at styrke selv- og affektreguleringen, og her er ressourcerne et vigtigt omdrejningspunkt og er en vigtig del af det at komme sig og komme i balance igen.

Terapiformen er støttede og netop det som fungerer, er med til at give oplevelser af kontrol og mestring af eget liv. Dette gøres gennem fokus på her og nu og en øget opmærksomhed på de signaler som nervesystemet sender via krop, følelser og tanker.

Når du er i N.A.R.M. terapi gælder det altså ikke så meget om, at du grundlæggende skal lave om på dig selv, eller skal øve dig i nye færdigheder. Der er i højere grad fokus på at forandre hvordan du er i relation til dig selv, samt at give dig selv anerkendelse til det, du føler eller oplever.

N.A.R.M. er en psyko-biologisk tilgang, det vil sige en terapiform som inddrager det hele menneske gennem en proces kaldet somatisk mindfulness der gradvist øger kontakt med krop og følelser, ligesom den også sigter mod, at kunne koble det gennem refleksion over eget liv. Målet er, at opbygge evnen til, at være i kontakt med sig selv og andre, og herigennem øge livskraft og vitalitet (Heller, L, 2012)

Læs eventuelt mere om NARM i artiklen “Kroppen fortæller den sande historie
(Filen
downloades som PDF)